Az alapító Mester

So-shi-soke Kelemen István, 10. danos mester a  ju jitsu meghonosítója, a magyar stílus és syllabus kialakítója, mestereink mestere és a Magyar Ju Jitsu Szövetség megalapítója.

Kelemen István, 8. dan Részlet a 21 szamuráj című könyv soke Kelemen Istvánnal készült interjújából: "Rossz kezeket fogunk. Mert gondolkozni a legveszélyesebb dolog a világon! A gondolat az teremt, a gondolkodás fárasztó, így sokkal egyszerűbb megfogni egy kezet és azt mondani: itt a mesterem, és felöltöztetem mindenféle ruhával."

A szövetségben betöltött pozíciója: alapító, elnök, a Dankollégium elnöke Harcművészeti tanulmányai kezdete: 1974 Legmagasabb edzői végzettsége: Dankollégium elnöke Edzések, amelyeken oktat: Instruktori továbbképzések, nyári edzőtáborok

Kelemen István 1974-ben a Műegyetemen tartott judo edzésekkel kezdte ismerkedését a harci művészetekkel. Ezután a Magyar Honvédelmi Szövetség keretei között működő Haditorna Klub- ban folytatta a pályafutását az európai önvédelem tanulmányozásával. A klub meghívására 1977- ben Bertoletti mester a Világszövetség igazgatója Magyarországon járt és bemutatót tartott, majd 1979-ben a Világszövetség három vezető mestere Robert Clark, Richard Morris, Tony Andropus bemutatója irányította figyelmét a ju jitsu felé.

1980-ban kezdődtek az első ju jitsu edzések Magyarországon. Ebben az évben alakultak meg azok a csoportok, amelyek csak ju jitsu-val foglalkoztak. 1981-ben három főt - köztük Kelemen Istvánt - vendégül láttak Angliában, ott került sor az első danvizsgákra is. Ebben az időszakban még a ju jitsu oktatás nem önállóan, hanem a Haditorna Klub égisze alatt zajlott. 1982-ben Richard Morris tanfolyamot tartott Magyarországon, ekkor vált el véglegesen az európai önvédelem és a ju jitsu gyakorlóinak tábora és jöttek létre az önálló ju jitsu dojo-k. 1982 óta beszélhetünk tehát önálló magyarországi ju jitsu oktatásról, Kelemen István dojo-ja a Madách téren is ekkor alakult.

Németországból Vlado Schmidt és Sieghard Weiss mesterek jártak rendszeresen oktatni Magyarországra, illetve a magyar jitsukák hozzájuk tanulni. 1984 februárjában vizsgázott le Kelemen István 2. danra Vlado Schmidt mester előtt. A magyarországi ju jitsu erősödésének a következménye lett a Magyar Ju Jitsu Szövetség megalapítása 1985 áprilisában. 23 dojo-vezető lépett be a klubjával és Kelemen Istvánt választották elnöknek. A nemzetközi kapcsolatok is fejlődtek, ennek eredménye lett, hogy Kelemen Istvánt 1986-ban a Svájci Ju-Jitsu Szövetség jubileumi táborába meghívták oktatónak más nemzetközi mesterek mellett. Ekkor kapta meg a 3. dant.

Az elkövetkező években kemény munkával kialakította a vizsgaanyagot, egységesítette a klubok technikai repertoárját, a rendszeresen szervezett nyári Nemzetközi Táborokba meghívott külföldi mestereket és őt is hívták külföldre oktatni. Három könyvet írt a ju jitsu-ról. Ezekben az években a ju jitsu páratlan népszerűségnek örvendett, a Madách téri dojo-ban például a hely szűkössége miatt várólista alakult ki, csak akkor tudott valaki bekerülni, ha más abbahagyta. 1991-ben szintén külföldön kapta meg a 4. dan-t. Az első klubvezető tanítványok is elkezdtek ekkor már danvizsgákat tenni.

A Dankollégium javaslatára 1995-ben immár Magyarországon, a szövetség 10 éves jubileumi táborában az Össz-Szövetség képviselőjétől megkapta az 5. dan fokozatot és a shihan rangot. A következő év végén a vezetőségválasztó közgyűlésen Kelemen István váratlanul lemondott az elnöki pozícióról és visszavonult az operatív vezetéstől. Csaknem 12 évig volt a szövetség elnöke, azóta a titulusa a Dankollégium elnöke és alapító elnök. Utóda Kovács Attila lett, aki szintén 12 évig vezette a szövetséget.

A szövetség a második elnök vezetése alatt is fejlődött, sikerült megőrizni azt, amit az alapító létrehozott. 2002-ben az önálló magyarországi ju jitsu klubok megjelenésének 20. évfordulójára szervezett jubileumi táborban szintén a Dankollégium javaslatára shihan Kelemen István a Világszövetség igazgatójától soke Bertoletti-től kapta meg a 6. dan fokozatot.

A 2000-es évek közepétől beérett a több évtizedes munka, a szövetségben a shihan Kelemen közvetlen tanítványainak mondható dojo-vezetők legjobb tanítványai is eljutottak a mester szintre. Ennek eredménye az, hogy manapság a szövetségünknek több, mint 40 feketeöves tagja van.

2007-ben Kancho Rony Kluger az IBA (International Budo Academy) elnöke felkérte shihan Kelemen Istvánt a ju jitsu szekció vezetésére és ebből az alkalomból kapta meg a 8. dan-t. 2009-ben a Nyári Táborban a Világszövetség elnöke soke Giacomo Spartaco Bertoletti soke rangra emelte Kelemen Istvánt.

Soke Kelemen István danfokozatait a következő években kapta: 1. dan 1981 2. dan 1984 3. dan 1986 4. dan 1991 5. dan 1995 6. dan 2002 7. dan 2005 8. dan 2007 9. dan 2010 10. dan 2015 Soke Kelemen szerepel a 2009-ben megjelent 21 szamuráj című könyvben, mely Magyarország vezető harcművészeti mestereit mutatja be. A mester ma is aktív, komoly szakmai munkát végez, pályafutásának legfontosabb évei és eseményei még előtte állnak. Tudására a jitsukák újabb nemzedékei is számítanak és számíthatnak.
Egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy miért érdemes ju jitsu-zni. A válasza csak ennyi volt:

"Azért, hogy olyanok legyünk, mint a fák: képesek legyünk állva meghalni!"