Etikett a ju jitsu-ban

Meghajlás a következő alkalmakkor:
 • A dojo-ba való belépéskor, illetve annak elhagyásakor;
 • Az edzés megkezdésekor és befejezésekor;
 • A tatamira való rálépéskor, illetve elhagyásakor;
 • A mesterek, instruktorok, magasabb övfokozatúak megszólításakor;
 • A küzdelem megkezdésekor és befejezésekor;
 • Partnerral történő edzés megkezdésekor és befejezésekor;
 • A vizsga megkezdésekor és befejezésekor.
A Magyar Ju Jitsu Szövetség rendelkezései:
 • Sensei-ek vagy instruktorok utasításait mindig be kell tartani;
 • A dojo-ban tilos a dohányzás és az oda nem illő viselkedés;
 • Utcai cipő a dojo-ban nem hordható;
 • Az instruktorok engedélye nélkül a tanuló nem csatlakozhat az edzésekhez, illetve nem hagyhatja abba azt;
 • Oktatás csak nyilvántartott instruktori engedéllyel rendelkező oktatók felügyelete mellett folyhat;
 • A tagok nem élhetnek vissza ju jitsu tudásukkal;
 • A ju jitsu módszerek nem mutathatók be dojo-n kívül és arra illetéktelen személyeknek;
 • Fojtó és altató fogások nem oktathatóak, kivéve ha magas fokozatú instruktorok ellenőrzése mellett történik, erre megfelelő szinten álló tanítványok részére;
 • Minden sérülést azonnal jelenteni kell az edzésvezetőnek;
 • Fokozatok megszerzését a Szövetség Edző Technikai Bizottságának irányításával és a stílusirányzat vezetőjének vagy megbízottjának ellenőrzése mellett lehet végezni;
 • Tagok nem vehetnek részt ju jitsu bemutatókon a Szövetség engedélye nélkül;
 • Bármelyik rendelkezés megszegése a tag Szövetségből való kizárását vonja maga után;
 • A Szövetség minden személy tagságát megszüntetheti, akit alkalmatlannak ítél a „Harci Művészetek” edzésein való részvételre.